SEO Ordbog

SEO ordbog

SEO ordbo

SEO Analysen indeholder en gennemgang af dit nuværende web-site. Vi kigger ikke de grafiske med på opsætningen af siden teknisk og hvordan i arbejder med tekster, links, beskrivelser mv.

Denne analyse, giver os et billede af hvor I er som virksomhed. Vi kommer med vores konklusion og informere Jer om hvor vi kan bringe Jer hen. Vi taler omkring det tekniske og det organiske. Analysen lukker måske op for nogle begreber, som ikke altid er til at forstå. Derfor har vi hos Lost in Space udviklet en SEO ordbog som den ikke så rutinerede SEO person, kan gøre brug af.

 

Brug denne SEO ordbog og få en breder forståelse for de forskellige begreber.

Vi kommer altid med realistiske mål for hjemmesiden, og vi belyser måske nogle vinker i ikke har hørt om I kunne tage.

En SEO Analyse er et her og nu billede af Jeres hjemmeside som i bund og grund aldring vil blive færdig, men er noget som der bliver arbejdet på hele tiden.